Menu

header photo

EAG GROUP

Almanya’da Şirket hukuku, Ticaret hukuku, Vergi hukuku ve Kurumsal Danışmanlık alanlarında Almanya’da eğitimini almış ve Almanya’da uzun yıllar kendi alanlarında faaliyet göstermiş Alman mevzuatına hakim Avukatlar - Yeminli Mali Müşavir - Finans ve Sigorta Hukukunda Uzman - Birikimli Kurumsal Danışman ve Bağımsız Denetçiler’ den oluşmaktadır.

Bu anlamda ekibimiz şirket ve bireysel girişimcilerimizin Almanya’da şirket kurma, yatırım yapma ve ticaret yapma durumlarında kendilerine Alman mevzuatı kapsamında ihtiyaç duydukları kurumsal ve hukuki danışmanlık hizmetlerini bir çatı altında sunmaktadır.

Ekibimiz, bu destek mekanizması ile yurtdışında tek başına birim açma imkanı olmayan ve yurtdışı yapılanmasından çekinen şirketlerimize sunulan,

Ofis / Depo / Showroom alanlarıyla şirketlerimizin yurtdışı pazarlara girişine yardımcı olunarak, bürokrasi, yüksek maliyetler, güvenlik sorunları vb. nedenlerle pazara girişin zor olduğu Ülkelere ulaşma imkanını sağlıyoruz.


Hamburg merkezli EAG GROUP yapısı 30 yıllık Uluslararası bir tecrübenin oluşumudur.

Günümüzün küreselleşen dünyasında ülkemizdeki işletmeler; üretim, pazarlama, araştırma-geliştirme gibi konularda birçok sorunla karşılaşıyor. Bu sorunların temelinde de Uluslararası Ar-Ge, Finans ve Pazar sorunları yatmaktadır. Ticaret merkezimizin Almanya Hamburg merkezli olmak kaydıyla tüm AB ülkelerindeki irtibat ofisleri aracılığı ile gerçek ve tüzel kişiler ile resmi kurumların entegrasyon merkezli yakın işbirliği, ofisleri ve teşhir salonlarıyla ülkemizin, ihracatçı firmalarımızın ve Türk ürünlerinin;

Tanıtım üssü - Daimi Fuar Merkezi - Lojistik , Depo / Antrepo - Aktif Hukuki / Mali Danışmanlık - Bilişim Teknolojisi Hizmeti ve

Şirketimiz ayrıca;

Avrupa’nın

50 yıllık tecrübe doğrultusunda

34 ülkede; 30 Milyonu aşkın çeşitli kriterlerde uluslararası bilgi ve KREDİLİBİTE kaynaklı raporlara dayalı

İTHALATÇI - İHRCATÇI – TOPTANCI ve MAĞAZA ZİNCİRLERİ’ nin içinde bulunduğu FİRMA‘ lar portalı Üyesi...

Almanya genelinde 4 Milyonu aşkın kredibilitesini ispatlamış, firma bilgileri ve veri tabanı

Dünya genelinde 75 ajansla çözüm ortaklığımız - Uluslararası pazarda başarılı ve deneyimli pazarlamacılar

Toptan ve perakende satın alma portföyü - Yabancı yatırımcılar için Avrupa Birliği garantisi

Oturum ve çalışma müsaadesi izinleri - AB ve TR teşvik-hibe fonları için profesyonel rehberlik

Yurt dışı girişimci kredileri – Hermes İhracat Sigortası garanti kapsamı

Sekreter ya hizmetleri ve pazara giriş hizmeti gibi önemli görevler icra eden, yenilikçi ve süreklilik arz eden bir yapıya sahiptir.

Go Back

Comments for this post have been disabled.