Menu

header photo

EAG Tax Consult

Temel Alman Vergi Kanunlarına İlişkin Genel Bilgilendirme Ve Danışmanlık Yapılan Sözleşmelerin Vergisel Yükümlülükler Açısından Analizi Ve Değerlendirmesi Vergi Mevzuatı İlişkilerinin Değerlendirilmesi Ve Mevzuatlar Arası Uyumun Sağlanması İçin Danışmanlık  Kambiyo,

Dış Ticaret Mevzuat Açısından Değerlendirmesi Uluslararası Sermaye, Menkul Kıymetler Ve Mal Hareketlerinin Vergisel Ve Diğer Mali Yükümlülükler Açısından Değerlendirmesi Şirket Satın Alma, Devir, Birleşme Ve Bölünmeleri Vergi Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri Ve Danıştay Nezdinde Davaların Açılması Ve Takibi v.s.

  • Kurumsal Vergi Danışmanlığı
  • Bireysel Vergi Danışmanlığı
  • Denetim Hizmetleri
  • Bağımsız Dış Denetim
  • Vergisel Teşvikler, İstisna Ve Muafiyetler
  • Serbest Bölgeler

Go Back

Comments for this post have been disabled.