Menu

header photo

EAG Law Office

Almanya ve diğer AB ülkelerinde yerleşik uzman ve birikimli çözüm ortağı avukatlarımız ile girişimcilerimizin davalarını, hükuksal süreci AB yasaları kapsamında titizlik ile takip edip sonuçlandırmak.

Türkiye’deki mahkeme kararlarının Almanya ve diğer AB ülkelerinde tanınmasını sağlamak. Ticari sözleşmeler, gayrimenkul alış satış sözleşmeleri, ticari alacak verecekler, birleşme, satın alma-satma, hizmetlerimizin kapsamına girmektedir.

Profesyonel Avukatlarımızın Uzmanlık Alanları:

  • Ticaret Hukuku
  • Şirket Hukuku
  • İflas Hukuku
  • Vergi Ceza Hukuku
  • Ceza Hukuku
  • Rekabet Hukuku
  • Patent Hukuku
  • İş Hukuku

Go Back

Comments for this post have been disabled.