Menu

header photo

EAG Insurance

Teknolojinin avantajlarıyla birlikte web sitemizden ya da telefon aracılığıyla EAG SİGORTA’dan 7/24 hizmet alma imkanınız oluyor.

Amacımız müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak. Sadece satın alırken değil, satın aldıktan sonra da kişisel hizmetlerimizden yararlanabilecek, karşınızda tek bir muhatap bulabilecek, yenileme zamanınızı takip etmeyi dert etmeyeceksiniz. Sigorta sektöründe özel eğitilmiş Sigorta Danışmanlarımız sizin her talebinizi 7/24 cevaplamaya ve sigorta ile ilgili tüm sorularınıza çözüm üretmeye hazırlar.

İlk poliçenizi satın aldığınız andan itibaren kendi Kişisel Sigorta Danışmanınız olacak ve sizin her türlü sigorta ihtiyacınızı karşılayacaktır. Bundan sonra sigortayı dert etmenize gerek yok; Kişisel Sigorta Danışmanınız her zaman sizin yanınızda olacak.

Kurumsal ve Kişisel Sigorta Danışmanınız

 • Ürünlerle ilgili detaylı bilgi verecek
 • Poliçe yenileme zamanınızı takip edecek
 • Tüm sigorta sorularınızı cevaplayacak
 • Sigorta taleplerinizin hepsine çözüm üretecek
 • Ürün satın alma sürecinde destek verecek

Finans Danışmanlığı

Finans Danışmanlığı hizmetlerimiz müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda sürekli ve düzenli danışmanlık hizmeti olarak ve/veya proje bazlı çalışmalar ve raporlamalar olarak çeşitli paketler halinde sunulmaktadır. Bu kapsamda müşterilerimiz aşağıdaki hizmetlerimizden faydalanmaktadırlar:

 • Finansal yapı ve yönetim analizi
 • Nakit dengesinin finansal enstrümanlar kullanılarak sağlıklı hale gelmesi için öneriler (kredi, Forex, spot döviz, option, futures, swap, forfeiting, factoring, leasing, halka arz, vb.)
 • Mevcut finansal durum ve konum tespiti ile ulusal ve uluslararası karşılaştırmalar
 • Mali sorunların belirlenmesi ve iyileştirme önerilerinin hazırlanması için ekonomik, sektörel ve sosyal çalışmalar
 • Mali gelişme-büyüme için stratejilerin ve eylem programlarının belirlenmesi
 • Sektörel strateji danışmanlığı kapsamında orta ve uzun vadeli rekabet stratejileri ve iş modelleme hazırlanması
 • Ulusal ve uluslararası ekonomik gelişmelerin sektöre etkisinin analizi
 • Rekabet gücü tespiti ve sektörün rekabet konumunun ve koşullarının değerlendirilmesi

Faktoring

Faktoring, firmaların yurtiçi veya uluslararası satışlardan kaynaklanan kısa vadeli alacakların temlikine dayanan kısa vadeli bir finansal enstrümandır.

Bir işlemin faktoring olabilmesi için aşağıdaki şartların varlığı gerekir.

 • Temlike konu olacak, ürün veya hizmetin tanımı, tutarı ve ödeme vadesi bilgilerini içeren bir fatura
 • Satış konusu ürün ise; ürünlerin satıcı tarafından alıcıya teslim edilmiş olması
 • Satış konusu hizmet ise; hizmetin tamamlanmış olması
 • Bu faturanın, vadesinden önce, satıcı tarafından bir faktoring şirketine temlik edilmiş olması ve faktoring hizmetlerinden en az birinden faydalanılması

Avantajları

 • Faktoringin garanti hizmetinden faydalanarak, alacağı tahsil edememe riskini faktoring şirketine devreden işletmeler yurt içi ve yurt dışı pazarlarını genişletebilir. 
 • Hammaddeyi peşin ödeyerek sağlayarak üretim maliyetlerini düşürür.
 • Alacaklar, stoklar ve ticari borçlar azalır, işletmenin yaratabildiği işletme sermayesi artar. Bilanço daha likit hale gelir.
 • Alıcılara vade tanıyabileceği için, satıcının rekabet gücü artar.
 • Yöneticiler alacakların tahsilatı ve kredinin kontrolünü düşünmeden kurtulur. Nakit akışı belirlendiği için geleceğe dönük verimli ve güvenilir planlar yapabilirler.
 • Alıcı ile olabilecek dil sorunu ortadan kalkar. Ortaya çıkabilecek sorunlar, onun ana dili ile faktoring şirketi arasında çözülür.
 • Satış muhasebesi ve defter kayıtlarının yapılması gerekmediğinden işletmenin idari giderleri düşer, yöneticilerin zamanları artar.
 • Ön ödeme satıcının ihtiyacı ve talebi üzerine verildiği için işletme gereksiz zamanlarda banka kredisi kullanmaz ve faiz giderlerini düşürebilir.

İhracat sigortası garantisi

Mal ve hizmet satıp faturalandırdınız ama hala ödemenizi alamadınız mı? İhracat Sigortası, yurtiçinde veya yurtdışındaki gecikmiş ödemelerle ilgili sorunlarınızı borç tahsilatı uzmanlarıyla çözer.

Ticari alacak sigortası çözümleri konusunda dünyanın lider kuruluşlarıyla çalışmaktayız. Sunduğumuz alacak sigortası ürünleri, her ölçekten şirketin yerel ve uluslararası pazarlarda güvenli bir biçimde ticari faaliyetlerini gerçekleştirmesini sağlamaktadır. İş yapacağınız doğru müşterilerin seçiminde sizlere yardımcı oluyor, faturaların ödenmesini teminat altına alıyoruz.

Go Back

Comments for this post have been disabled.