Menu

header photo

EAG Consulting

Almanya’da Şirket hukuku, Ticaret hukuku, Vergi hukuku ve Kurumsal Danışmanlık alanlarında Almanya’da eğitimini almış ve Almanya’da uzun yıllar kendi alanlarında faaliyet göstermiş Alman mevzuatına hakim Avukatlardan, Yeminli Mali Müşavir, Finans ve Sigorta Hukukunda Uzman/Brikimli Kurumsal Danışman ve Bağımsız Denetçilerden oluşmaktadır. 

Bu anlamda ekibimiz şirket ve bireysel girişimcilerimizin Almanya’da şirket kurma, yatırım yapma ve ticaret yapma durumlarında kendilerine Alman mevzuatı kapsamında ihtiyaç duydukları kurumsal ve hukuki danışmanlık hizmetlerini bir çatı altında sunma imkanına sahiptir.

Almanya'da Şirket Kurmak

Türkiye'de yerleşik şirketlermize veya bireysel girişimcilerimize Almanya'da şirket kurmaları durumunda, ilk aşamada kendilerini Alman mevzuatı kapsamında kurulabilecek şirket kuruluş koşulları ve prosedürleri hakkında genel bilgi vermekteyiz.

Bunun yanı sıra girişimcimizin kurmak istediği şirketin ticari alanı ve boyutuna bağlı uygun şirket tür ve modeli hakkında düşünce ve önerilerimizi sunmaktayız. Şirket kuruluşu için gerekli bilgi ve belgelerin tarafımıza sunulması durumunda kuruluş için çalışmalarımızı başlatmış olacağız. 

Şirket Üzerinden Alınan Oturum İzni

Türkiye’de yerleşik ve Almanya’da kurumsallaşmış şirketlerimizin hissedar ve Genel Müdürleri şirketin ticari alanında faaliyet gösterme ve aktif olma durumlarında Almanya’da şirketleri üzerinden oturum izni alma imkanına sahiptirler.

Söz konusu oturum izni ilk aşamada şirket varlığının süresine bağlı kılınır ve girişimcimiz belli yıllar aralıksız olarak Almanya’da ikamet etmesi durumunda yabancılar yasası gereği süresiz oturum almaya hak hak kazanmış olur.

Böylesi durumda da yabancılar Aile Birleşim Yasası gereği girişimcimizin eşi ve çocuklarına da Almanya’da oturum alma hakkı doğar.

Go Back

Comments for this post have been disabled.